Bonvenon al tiu cxi pagxo. La pagxoj estas baze skribitaj en Esperanto, la interkomprena lingvo, proponita en 1887 far okulkuracisto L.L. Zamenhof. Nun en la mondo trovigxas pli ol cent mil uzantoj de la lingvo.  Kaj por stimuli ties uzadon mi malfermas tiun cxi pagxon tre utalan por protekti vian intelektan proprajxon en E.

このページへのご来訪ようこそ。このページは基本、相互理解語エスペラントで記載されています。この言語は1887年にL.L.ザメンホフという眼科医によって提案されました。今、世界にはこの言語の使用者が10万人より多く居ます。そして、その使用を推進するために私は、あなたの知的財産を保護するのに有用なこのページをエスペラントで公開します。

Kresxataj personoj en la tuta mondo, per utiligo aux ne utiligo de tempo-satampo povas protekti sian propran intelektan proprajxon.  Estas tre simple, ke vi metu vian informon per PDF-formato sur nia libera publika informa merkato (ipts-liberkato).

創作好きの人は、世界のどこでも、タイムスタンプを捺して、または捺さないで、自分自身の知的財産を護ることができます。とても簡単です。この自由公開情報市場(ipts-liberkato)にあなたの情報をPDFフォーマットで置くだけです。

Detalojn mi baldaux aperigos.  Kotizoj k.a. ankaux estos poste informitaj.  Nun, vi konu tiun cxi unikan kaj mondan servon, precipe por esperantistoj. Nun gxis la fino de jaro 2021, la servo estas senpaga.  Vi povas unue demand-respondi per ties pagxo kun minimuma detalo pri vi.  Bonvolu viziti la pagxon.

詳細は間もなく掲載します。料金なども後にお知らせします。今は、このユニークで世界的なサービス、特にエスペランチストためのサービスをご承知下さい。今、この(2021)年中は、このサービスは無料です。お問い合わせページであなたについての最小限のデータを送ってもらうだけです。どうぞそのページへご来訪を。